تیم اسپیک

سرور تیم اسپیک

با دسترسی کامل به یاتکا و کوئری صد

خرید بات تیم اسپیک

بات تیم اسپیک

بات های اختصاصی با پنل تحت وب

کانفیگ تیم اسپیک

کانفیگ تیم اسپیک

ساخت کامل چنل ها و رنک ها